Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на административни офис сгради, гаражи и паркинги

от 20.10.2010

Местоположение:

В поземлен имот ПИ №12259.124.9 и ПИ № 12259.124.10 в местност “Орешака”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 Възложители:

Тодор Димитров Тодоров – Управител на  “АКВА БИЛД” ЕООД

с адрес:
ул.„ Суходолска” № 7

кв. Бистрец, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

и Даниел Петров Градинарски

с адрес:
ул.„ Екз. Йосиф” № 63-Б-18 гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

 Характеристика на инвестиционното предложение:

 

Изграждане на административни офис сгради, гаражи и паркинги впоземлен имот ПИ №12259.124.9 и ПИ № 12259.124.10 в местност “Орешака”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

 

20.10.2010 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #