Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Тодоров Георгиев, с. Косталево, общ. Враца

от 07.03.2014

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-0-3392/06.03.2014г. от Ивайло Тодоров Георгиев, с. Косталево, общ. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #