Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация Враца" ЕАД за Монтиране на котел за производство на топлинно енергия

от 18.11.2014

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация Враца" ЕАД за Монтиране на котел за производство на топлинно енергия

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #