Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" ЕАД - Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен

от 27.10.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" ЕАД - Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #