Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на сграда за комплексно обслужване с магазини и складове за промишлени стоки и автосалон в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца

от 05.06.2010

Местоположение:


ПИ № 12259.648.36 намираща се в м. “Гладно поле”,  до Северния обход на жк. “Дъбника”, гр. Враца, общ. враца, обл. Враца

Възложител:


Илонка Манолова Георгиева

с адрес:
ул. „Екз. Йосиф” № 69, вх.В, ап.40, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
 

Характеристика на инвестиционното предложение:


След промяна на предназначението на земеделска земя в поземлен имот № 12259.648.36 намираща се в м. “Гладно поле”,  до Северния обход на жк. “Дъбника”, гр. Враца, ще се построи сграда за комплексно обслужване с магазини и складове за промишлени стоки и автосалон.

 

05.06.2010г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #