Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на малко етажна жилищна сграда в местност “Гладно поле”, в землището на гр. Враца

от 07.06.2010

Местоположение:

Местност “Гладно поле”, поземлен имот №  12259.724.14 в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

 

Възложител:
Константин Данаилов Костов

с адрес:
ул. „Христо Ботев” № 79, вх.А, ап. 2,  гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


Изграждане на малко етажна  жилищна сграда в собствен  имот № №  12259.724.14 в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Захранването с вода ще бъде от селищната водопроводна мрежа. Отпадната вода ще бъде заустена в изгребна яма.

Няма необходимост от нова пътна инфраструктура.

 

07.06.2010 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #