Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

15.05.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "СПЕКТ" ЕООД: "Поставяне на мобилна кланица за овце и кози", с.Косталево, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "СПЕКТ" ЕООД: "Поставяне на мобилна кланица за овце и кози",  с.Косталево, общ.Враца. ...

15.05.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ДМВ" ЕООД - гр.Русе: Изменение в списъка на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на Петролна база Враца към "ДМВ" ЕООД - гр.Русе.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ДМВ" ЕООД - гр.Русе: Изменение в списъка на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на Петролна база Враца към "ДМВ" ЕООД - гр.Русе. ...

03.05.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Био стар фудс" ЕООД - Надя Димитрова Цветкова: Изграждане на цех за преработка на плодове, находящ се в ПИ 12259.1008.352 по плана на гр. Враца, ж.к. "Хранително-вкусова зона"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Био стар фудс" ЕООД - Надя Димитрова Цветкова: Изграждане на цех за преработка на плодове, находящ се в ПИ 12259.1008.352 по плана на гр. Враца, ж.к. "Хранително-вкусова ...

03.05.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Екопродукт Мегия" ЕООД за: Закупуване на технологично оборудване, ремонт и саниране на Хале В, вертикална планировка и настилка
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Екопродукт Мегия" ЕООД за: Закупуване на технологично оборудване, ремонт и саниране на Хале В, вертикална планировка и настилка ...

30.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кантора ДСК ЕООД за: "Сондаж до 10 метра за водовземане за собствени нужди", ул.Илинден №10, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кантора ДСК ЕООД за: "Сондаж до 10 метра за водовземане за собствени нужди", ул.Илинден №10, гр.Враца. ...

27.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛАЛОВ и ВАЧЕВ ЕООД за: "Модернизация на производствени мощности за преработка на месо", Хранително вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛАЛОВ и ВАЧЕВ ЕООД за: "Модернизация на производствени мощности за преработка на месо", Хранително вкусова зона, гр.Враца. ...

20.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕКО МАНИКА ЕООД за: "Изграждане на склад за промишлени стоки", м.Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕКО МАНИКА ЕООД за: "Изграждане на склад за промишлени стоки", м.Гладно поле, гр.Враца. ...

20.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Заложна къща-АП ЕООД за: "Изграждане на бетонна площадка за временно съхранение на хартия, картон и пластмаса", Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Заложна къща-АП ЕООД за: "Изграждане на бетонна площадка за временно съхранение на хартия, картон и пластмаса", Източна промишлена зона, гр.Враца. ...

18.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от сдружение "Арис-2008" за: "Построяване на покривен навес и разполагане на фитнес уреди и кик бокс ринг на открито във вътрешен двор на общински социалин комплекс за работа с деца на ул.Зорница №4&
Уведомление за инвестиционнo предложениe от сдружение "Арис-2008" за: "Построяване на покривен навес и разполагане на фитнес уреди и кик бокс ринг на открито във вътрешен двор на общински социалин комплекс ...

17.04.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Евросервиз 0105 ЕООД: "Изграждане на сондажен кладенец", жк Река Лева, гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Евросервиз 0105 ЕООД: "Изграждане на сондажен кладенец", жк Река Лева, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #