Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

08.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №56, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №56, гр. Враца. ...

08.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №42, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Петропавловска №42, гр. Враца. ...

08.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Христо Ботев №79, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда", ул. Христо Ботев №79, гр. Враца. ...

03.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕУРОТРЕЙДИНГ КОНСТРУЦИОНИ" ЕООД за: "Изграждане камера за песъкостроене“,Хранително-вкусова зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕУРОТРЕЙДИНГ КОНСТРУЦИОНИ" ЕООД за: "Изграждане камера за песъкостроене“,Хранително-вкусова зона, гр. Враца. ...

02.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Светослав Спасов Горанов за: "Изграждане на жилищна сграда“, м.Ливадите, кв.Бистрец, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Светослав Спасов Горанов за: "Изграждане на жилищна сграда“, м.Ливадите, кв.Бистрец, гр. Враца. ...

02.11.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "АВТОМОРГА КАВП" ООД за: "Изграждане на гараж за леки автомобили“, м.Низамското, землище на с.Паволче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "АВТОМОРГА КАВП" ООД за: "Изграждане на гараж за леки автомобили“, м.Низамското, землище на с.Паволче, общ. Враца. ...

27.10.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Пенчев Георгиев за: "Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и помещение за инвентар“ м.Орешака, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Пенчев Георгиев за: "Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и помещение за инвентар“ м.Орешака, гр. Враца. ...

12.10.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Чистота Балкани ЕООД: "Разширение обхвата на дейността - разкомплектоване на МПС и търговия с черни и цветни метали" - ул.Шипка №2, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Чистота Балкани ЕООД: "Разширение обхвата на дейността - разкомплектоване на МПС и търговия с черни и цветни метали" - ул.Шипка ...

11.10.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД - Външно ел.захранване газостанция и бензиностанция", хранително-вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД - Външно ел.захранване газостанция и бензиностанция", хранително-вкусова зона, гр.Враца. ...

11.10.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД - Външно ел.захранване промишлена сграда", източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД - Външно ел.захранване промишлена сграда", източна промишлена зона, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #