Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

25.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Про Бул 2006" ООД за: "Изграждане на решетъчен трафопост“ в гр. Враца, ул.Криводолско шосе"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Про Бул 2006" ООД за: "Изграждане на решетъчен трафопост“ в гр. Враца, ул.Криводолско шосе" ...

20.09.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на СПЕКТ ЕООД: "Мобилен цех за преработка на собствено сурово овче и/или козе мляко." - землище с.Косталево, община Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на СПЕКТ ЕООД: "Мобилен цех за преработка на собствено сурово овче и/или козе мляко." - землище с.Косталево, община Враца. ...

20.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Народно читалище "Развитие-1869"" гр.Враца за: "Модернизация и текущ ремонт на сграда на читалище "Развитие-1869"", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Народно читалище "Развитие-1869"" гр.Враца за: "Модернизация и текущ ремонт на сграда на читалище "Развитие-1869"", гр. Враца. ...

20.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Млечен рай" АД за: "Смяна предназначението на земеделска земя с трайно ползване ливада в урбанизирана територия за КОО", м Занкиното, землище общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Млечен рай" АД за: "Смяна предназначението на земеделска земя с трайно ползване ливада в урбанизирана територия за КОО", м Занкиното, землище общ. Враца. ...

12.09.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с възложител "БИСИ ЛИЧО" ЕООД"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с възложител "БИСИ ЛИЧО" ...

12.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милен Петров Генчев за: "Пункт за диагностика на леки автомобили и магазин за авточасти, в у.п.и. I- 205, кв. 46, ж.к. "Дъбника", гр. Враца"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милен Петров Генчев за: "Пункт за диагностика на леки автомобили и магазин за авточасти, в у.п.и. I- 205, кв. 46, ж.к. "Дъбника", гр. Враца" - вх. № 9400-0-13950/11.09.2017 ...

11.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Григор Григоров и Жулиета Григорова за: "Вътрешно преустройство със смяна на предназначение на част от "Медицински център" в "Бърза закуска" - I ниво и "Офис" - II ниво
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Григор Томов Григоров и Жулиета Стефанова Григорова за: "Вътрешно преустройство със смяна на предназначение на част от "Медицински център" в "Бърза закуска" ...

11.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Евробул" ООД за: "Изработване на ПУП.ПР3 за смяна предназначението на земята на ПИ69 масив 659 в местност „Занкиното“ в землището на гр. Враца."
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Евробул" ООД за: "Изработване на ПУП.ПР3 за смяна предназначението на земята на ПИ69 масив 659 в местност „Занкиното“ в землището на гр. Враца." ...

07.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Тодорова Дамянова и Красимир Николов Костов: "Селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Тодорова Дамянова и Красимир Николов Костов: "Селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар" с местоположение на обекта ...

01.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕХ-ПЛАСТ” ООД: „Покрит склад за палетизиране алуминиеви профили", Източна промищлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕХ-ПЛАСТ” ООД: „Покрит склад за палетизиране алуминиеви профили", Източна промищлена зона, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #