Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

30.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветан Иванов Борисов: „Работилница за консервиране на плодове и зеленчуци за собствени нужди", с.Лиляче, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветан Иванов Борисов: „Работилница за консервиране на плодове и зеленчуци за собствени нужди", с.Лиляче, общ.Враца. ...

30.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на апартамент в жилищна сграда.", ул.Никола Вапцаров №1, ет.1, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на апартамент в жилищна сграда.", ул.Никола Вапцаров №1, ет.1, гр. Враца. ...

30.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Преустройство и ремонт на съществуваща общинска сграда за изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.", ул.Поп Сава Катрафилов, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Преустройство и ремонт на съществуваща общинска сграда за изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.", ул.Поп Сава Катрафилов, гр. Враца. ...

30.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на самостоятелна сграда за Център за настаняване от семеен тип за деца", жк Металург, гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на самостоятелна сграда за Център за настаняване от семеен тип за деца", жк Металург, гр. Враца. ...

28.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ирена Ангелова Тодорова: „Изграждане на магазин и кафе-аперитив", с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ирена Ангелова Тодорова: „Изграждане на магазин и кафе-аперитив", с.Мраморен, общ.Враца. ...

23.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Реализиране на втори етап от изграждане на предприятие за производство на сферични кранове", м Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Реализиране на втори етап от изграждане на предприятие за производство на сферични кранове", м Гладно поле, гр.Враца. ...

23.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Иванов Аспарухов: „Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на автокъща и автосервиз", м.Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Иванов Аспарухов: „Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на автокъща и автосервиз", м.Гладно поле, гр.Враца. ...

23.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „МОНТЕБИАНКО” ЕООД: „Преусткройство пристройка на шивашки цех", ул.Мито Орозов, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „МОНТЕБИАНКО” ЕООД: „Преусткройство пристройка на шивашки цех", ул.Мито Орозов, гр.Враца. ...

21.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Оборудване на съществуващо трансформаторно помещение в БКТП 20/0.4кV", м Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Оборудване на съществуващо трансформаторно помещение в БКТП 20/0.4кV", м Гладно поле, гр.Враца. ...

16.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ” ЕООД: „Изграждане на нова сграда за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.", жк Медковец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ” ЕООД: „Изграждане на нова сграда за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.", жк Медковец, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #