Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

09.09.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Пристройка и реконструкция на спортна зала“, в УПИ- III, кв. 234, м. „Спортен комплекс „Христо Ботев“, по плана на гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Пристройка и реконструкция на спортна зала“, в УПИ- III, кв. 234, м. „Спортен комплекс „Христо Ботев“, по плана на гр. Враца. ...

20.08.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Виктор Георгиев Михайлов: "Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки “, в част от п.и. 12259.786.2, в местност „Пискавец“ в землището на гр.Враца ,Община Врац
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Виктор Георгиев Михайлов: "Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки “, в част от п.и. 12259.786.2, в местност „Пискавец“ ...

08.08.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe от "МЗ АУТО" ЕООД: "Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия, Англия и Италия, сортиране, съхранение и продажба на
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe от "МЗ АУТО" ЕООД: "Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия, Англия и Италия, ...

01.08.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виктор Георгиев Михайлов: "Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки “, в част от п.и. 12259.786.2, в местност „Пискавец“ в землището на гр.Враца ,Община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виктор Георгиев Михайлов: "Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки “, в част от п.и. 12259.786.2, в местност „Пискавец“ в землището на гр.Враца ,Община ...

30.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „Лесотехник“ЕООД „ Преработка и складиране на дървесина“, в имот с кадастрален номер 12259.127.33 по кадастралната карта на гр.Враца с местоположение, местност „Умарски бряг“
„ Преработка и складиране на дървесина“, в имот с кадастрален номер 12259.127.33 по кадастралната карта на гр.Враца с местоположение, местност „Умарски бряг“,Община Враца-2600-2384/17.07.2019г" ...

30.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Василев: "Изработване на инвестиционен проект за обект: РЕСТОРАНТ И МАГАЗИН в п.и. 51528.46.4,УПИ IV - 4,масив 46, м."Ойнамски дол"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Василев: "Изработване на инвестиционен проект за обект: РЕСТОРАНТ И МАГАЗИН в п.и. 51528.46.4,УПИ IV - 4,масив 46, м."Ойнамски дол" с. Нефела, ...

26.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Кирилов Кочев: "Отглеждане на 120 бр. пчелни семейства, в с. Голямо Пещене, ул. "Ком" № 4, Община Враца - вх. № 9400-0-10213/25.07.2019 г."
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Кирилов Кочев: "Отглеждане на 120 бр. пчелни семейства, в с. Голямо Пещене, ул. "Ком" № 4, Община Враца - вх. № 9400-0-10213/25.07.2019 г." ...

25.07.2019
Становище на "ЕСТ" АД по предложения, препоръки, мнения и възражения по ИП - "Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен"
Становище на "ЕСТ" АД по предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане, проведено на 16.07.2019 г. в кметството на с. Згориград, община Враца, по ИП - "Изграждане на ваканционен ...

22.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД: "Фабрика за сглобяване и монтаж каучукови изделия за автомобили - КОРПУС 1, в ПИ 12259.1009.150 по КККР на гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД: "Фабрика за сглобяване и монтаж каучукови изделия за автомобили - КОРПУС 1, в ПИ 12259.1009.150 по КККР на гр. Враца (УПИ II-4, квартал ...

22.07.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на ПИ с №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, местност "Гладно поле", земл. на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на ПИ с номер 12259.724.122, част от ПИ с № 12259.724.118, местност "Гладно поле", землище на гр. Враца, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #