Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

01.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", ул.В.Кънчов 2А, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", ул.В.Кънчов 2А, гр. Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Дъбника, бл.144, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Дъбника, бл.144, гр. Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Сениче, бл.74, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Сениче, бл.74, гр. Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Велислав Владимиров Велков: "Изграждане на магазин за строителни материали", с.Мраморен, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Велислав Владимиров Велков: "Изграждане на магазин за строителни материали", с.Мраморен, община Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ - ЕООД: "Изместване ел.провод 20 kV (Газодобив)", местност Гладно поле, землище гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ - ЕООД: "Изместване ел.провод 20 kV (Газодобив)", местност Гладно поле, землище гр.Враца. ...

24.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Д-р Валерия Цветкова Мраморенска: "Вътрешно преустройство на апартамент и промяна предназначението му в лекарски кабинет, бул.Н.Войводов №34, вх.Б, ет.1, ап.15, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Д-р Валерия Цветкова Мраморенска: "Вътрешно преустройство на апартамент и промяна предназначението му в лекарски кабинет, бул.Н.Войводов №34, вх.Б, ет.1, ап.15, ...

22.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иво Димитров Върганов: "Жилищна сграда за сезонно ползване със стоманобетонна конструкция, с.Згориград, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иво Димитров Върганов: "Жилищна сграда за сезонно ползване със стоманобетонна конструкция, с.Згориград, общ.Враца. ...

22.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лъчезар Кременски и Николина Ангелова-Кременска: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за студена обработка на метали, местност Дърводелци, землище гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лъчезар Кременски и Николина Ангелова-Кременска: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за студена обработка на метали, местност Дърводелци, ...

17.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ДЗ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД - Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване, Врачански лозя, землище гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ДЗ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД - Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване, Врачански лозя, землище гр. Враца ...

13.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Динков Динков, Иван Динков Динков и Динко Димитров Динков: "Промяна предназначението на обект - магазин 10 в аптека на бул.Н.Войводов №7, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Динков Динков, Иван Динков Динков и Динко Димитров Динков: "Промяна предназначението на обект - магазин 10 в аптека на бул.Н.Войводов №7, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #