Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

03.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Трайчев Райков: "Жилищна сграда, УПИ Х - 395, кв.21, с. Згориград, общ. Враца, находящо се в с.Згориград, ул. „Иван Вазов” № 10"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Трайчев Райков: "Жилищна сграда, УПИ Х - 395, кв.21, с. Згориград, общ. Враца, находящо се в с.Згориград, ул. „Иван Вазов” № 10" ...

03.02.2017
Уведомление за инв. предл. от БУЛГАРТРАНСГА3 ЕАД-София: "ПГХ Чирен - ГМК и технол. линия от ГМК до П-ри пясъчен демпфер - намал. на вибр. - проект. на реконструкция за "Намал. на вибр. в ГМК и технол. линия от ГМК до ІІ-ри пясъчен демпфер"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БУЛГАРТРАНСГА3 ЕАД - София - "ПГХ Чирен - Газомотокомпресорна /ГМК/ и технологична линия от ГМК до П-ри пясъчен демпфер - намаляване на вибрациите - проектиране ...

03.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД - Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на ЕТ
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД - Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на ЕТ ...

02.02.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БОВАТО-2" ООД - Изграждане на сондажен кладенец чрез нови водовземни съоръжения", ул.Георги Апостолов №42А, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БОВАТО-2" ООД - Изграждане на сондажен кладенец чрез нови водовземни съоръжения", ул.Георги Апостолов №42А, гр. Враца. ...

31.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Павлинов Петков - Промяна предназначението на жилищен етаж в лекарски кабинети за извънболнична медицинска помощ, жк Река Лева, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Павлинов Петков - Промяна предназначението на жилищен етаж в лекарски кабинети за извънболнична медицинска помощ, жк Река Лева, гр.Враца. ...

31.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Елка Миткова Коцева - Създаване на овощна градина, м.Търнето, землище с.Челопек, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Елка Миткова Коцева - Създаване на овощна градина, м.Търнето, землище с.Челопек, общ.Враца. ...

26.01.2017
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР за изпълнение на енергийно ефективни мерки и обновяване на съществуващата сграда на СОУ Васил Кънчов гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР за изпълнение на енергийно ефективни мерки и обновяване на съществуващата сграда на СОУ Васил Кънчов гр. Враца”. ...

17.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кауфланд България ЕООД енд Ко КД - Реконструкция и разширение на паркинг на магазин Кауфланд, ул. Река Лева, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кауфланд България ЕООД енд Ко КД - Реконструкция и разширение на паркинг на магазин Кауфланд, ул. Река Лева, гр.Враца. ...

13.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венцислав Ангелов Тодоров - Вътрешно преустройство и пристройка на жилищна сграда, жк Медковец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венцислав Ангелов Тодоров - Вътрешно преустройство и пристройка на жилищна сграда, жк Медковец, гр.Враца. ...

09.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Метал-Димитров 59 ЕООД - Изграждане на тръбен кладенец, м.Дървеница, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Метал-Димитров 59 ЕООД - Изграждане на тръбен кладенец, м.Дървеница, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #