Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

07.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сладко ателие-21 ЕООД - Вътрешно преустройство на самостоятелев обект, жк Самуил, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сладко ателие-21 ЕООД - Вътрешно преустройство на самостоятелев обект, жк Самуил, гр.Враца. ...

07.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИГРИЙН ЕООД - Аптека за готови лекарствени форми, жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИГРИЙН ЕООД - Аптека за готови лекарствени форми, жк Дъбника, гр.Враца. ...

04.10.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ № 12259.734.17,м."Гладно поле", землище на , гр.Враца
    Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС    За инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ № 12259.734.17,м."Гладно поле", землище на ...

29.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Федя Николов Николов - Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия", м.Дърводелци, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Федя Николов Николов - Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия", м.Дърводелци, община Враца. ...

29.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хера М-П ГРУП ООД - Преустройство на гараж в магазин за хранителни стоки", ЦГЧ, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хера М-П ГРУП ООД - Преустройство на гараж в магазин за хранителни стоки", ЦГЧ, гр.Враца. ...

29.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хари Димитров Раденков - Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлинш стоки в работилница за производство на хлебни изделия", кв.Кулата, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хари Димитров Раденков - Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлинш стоки в работилница за производство на хлебни изделия", кв.Кулата, гр.Враца. ...

15.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Ваньов Георгиев - Изграждане на склад за съхранение на собствена земеделска продукция", с.Бели Извор, общ.Враца, обл.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Ваньов Георгиев - Изграждане на склад за съхранение на собствена земеделска продукция", с.Бели Извор, общ.Враца, обл.Враца. ...

10.09.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоуруум и сервиз за ремонт на автомобили", гр.Враца
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоуруум и сервиз за ремонт на автомобили", гр.Враца ...

10.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИА "ЕСМИС" - Изграждане на отклонение от съществуваща ОКЛ №3 ул.Иванка Ботева, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИА "ЕСМИС" - Изграждане на отклонение от съществуваща ОКЛ №3 ул.Иванка Ботева, гр.Враца. ...

31.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БОВАТО-2 ООД - Изграждане на тръбен кладенец за Автомивка ул.Георги Апостолов №42 А, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БОВАТО-2 ООД - Изграждане на тръбен кладенец за Автомивка ул.Георги Апостолов №42 А, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #