Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

09.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кариери-П.Д. ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.617.19, местност Коломаново, в землището на гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кариери-П.Д. ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.617.19, местност Коломаново, в землището на гр.Враца. ...

09.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХАВИ ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.687.1, местност Брадичков лъг, в землището на гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХАВИ ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.687.1, местност Брадичков лъг, в землището на гр.Враца. ...

05.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Селека ЕООД - Преместване на топлопровод в жк Околчица ул.Ангел Грамчев, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Селека ЕООД - Преместване на топлопровод в жк Околчица ул.Ангел Грамчев, гр.Враца. ...

02.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Борислав Димитров Костов - Разполагане на пчелни кошери върху земя, отдадена ми под наем, м.Роджевото, землище гр.Враца. ...

02.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца. ...

28.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИНЕКС ТРЕЙД" ЕООД - Изграждане на два магазина за промишлени стоки в жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИНЕКС ТРЕЙД" ЕООД - Изграждане на два магазина за промишлени стоки в жк Дъбника, гр.Враца. ...

28.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветелина Илиева Лазарова - Пристройка и реконструкция на сервиз и магазин за електроника и битова техника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветелина Илиева Лазарова - Пристройка и реконструкция на сервиз и магазин за електроника и битова техника, гр.Враца. ...

28.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петко Ставрев Петков - Преустройство, реконструкция и надстройка на съществуващ търговски обект в жк Толбухин-юг, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петко Ставрев Петков - Преустройство, реконструкция и надстройка на съществуващ търговски обект в жк Толбухин-юг, гр.Враца. ...

25.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венелин Вилиянов Георгиев - Изграждане на магазин и сервиз за бяла техника и автоклиматици в жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венелин Вилиянов Георгиев - Изграждане на магазин и сервиз за бяла техника и автоклиматици в жк Дъбника, гр.Враца. ...

22.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Димитров - Офис сграда в жк "Река Лева" гр.Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Димитров - Офис сграда в жк "Река Лева" гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #