Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.04.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Радослав Димитров Тошев - Промяна предназначението на земеделска земя в местността "Гладна" в землището на с.Згориград, Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Радослав Димитров Тошев - Промяна предназначението на земеделска земя в местността "Гладна" в землището на с.Згориград, Община Враца. ...

12.04.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистота Балкани" ЕООД " - Поставяне и въвеждане в експлоатация на модулен инсинератор за генериране на топлинна и/или електрическа енергия.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистота Балкани" ЕООД " - Поставяне и въвеждане в експлоатация на модулен инсинератор за генериране на топлинна и/или електрическа енергия. ...

11.04.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и строителство на железопътна линия Видин-София:Актуализация на идейния проект за участък II:"Медковец-Руска Бяла" и "Руска Бяла-Столник"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и строителство на железопътна линия Видин-София:Актуализация на идейния проект за участък II:"Медковец-Руска Бяла" ...

08.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от Албена Стоянова Ганева - „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце" в с.Косталево, община Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Албена Стоянова Ганева - „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце" в с.Косталево, община Враца” ...

06.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от Димитър Сотиров Бабов и Мая Дилянова Николова - „Еднофамилна жилищна сграда в с.Згориград, община Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Димитър Сотиров Бабов и Мая Дилянова Николова - „Еднофамилна жилищна сграда в с.Згориград, община Враца” ...

06.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД „Добив и първична преработка на подземни богатства”
Обява за инвестиционно предложение от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД „Добив и първична преработка на подземни богатства” ...

30.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от Георги Трифонов Пешков „Изграждане на офис сграда, автосервиз и автокъща гр.Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Георги Трифонов Пешков „Изграждане на офис сграда, автосервиз и автокъща гр.Враца” ...

24.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от Цветан Николаев Георгиев „Промяна предназначениета на поземлен имот за изграждане на подход на пункт кв.Бистрец, гр.Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Цветан Николаев Георгиев „Промяна предназначениета на поземлен имот за изграждане на подход на пункт кв.Бистрец, гр.Враца” ...

18.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от Златко Христов Христов „Преустройство на двуетажна масивна сграда в къща за гости, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Златко Христов Христов „Преустройство на двуетажна масивна сграда в къща за гости, гр. Враца”. ...

09.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от "ДМВ" ЕООД гр.Русе „Възстановяване на дейността по приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти в складово предприятие Петролна база Враца, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от "ДМВ" ЕООД гр.Русе „Възстановяване на дейността по приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти в складово предприятие Петролна база Враца, гр. Враца” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #