Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

12.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Цветомир Ваньов Дечев „Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки" в жк Дъбника, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Цветомир Ваньов Дечев „Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки" в жк Дъбника, гр. Враца ...

12.02.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "КРАЛТРЕЙС" ООД " - Добив на варовик от находище "Касибо" землище с.Косталево, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "КРАЛТРЕЙС" ООД " - Добив на варовик от находище "Касибо" землище с.Косталево, общ.Враца. ...

04.02.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Михайлов ТВ" ООД "Подземна тръба за оптична свързаност на изработване на територията на област Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Михайлов ТВ" ООД "Подземна тръба за оптична свързаност на изработване на територията на област Враца. ...

29.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Възстановяване на улица "Вела Пеева" в с.Тишевица, общ. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Възстановяване на улица "Вела Пеева" в с.Тишевица, общ. Враца” ...

29.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на улица "Йордан Лютибродски" в с.Баница, общ. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на улица "Йордан Лютибродски" в с.Баница, общ. Враца” ...

29.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Мирела Симеонова Симеонова "Изграждане автомивка, кафе, монтаж и демонтаж гуми." гр.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Мирела Симеонова Симеонова "Изграждане автомивка, кафе, монтаж и демонтаж гуми." гр.Враца. ...

18.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Дендани" ЕООД " изработване на ПУПУ за Предприятие за производство на селскостопанска техника, с.Тишевица, община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Дендани" ЕООД " изработване на ПУПУ за Предприятие за производство на селскостопанска техника, с.Тишевица, община Враца. ...

15.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов "Трайно насаждение на орехи и закупуване на земеделска техника" с.Девене, община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов "Трайно насаждение на орехи и закупуване на земеделска техника" с.Девене, община Враца. ...

15.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Мениджърски бизнес решения" ООД "Пристройка на цех за студена обработка на метали" в Хранително-вкусова зона Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Мениджърски бизнес решения" ООД "Пристройка на цех за студена обработка на метали" в Хранително-вкусова зона Враца. ...

15.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хубев" ЕООД " изграждане на Сграда за съхранение на пакетирани хранителни стоки" в Хранително-вкусова зона Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хубев" ЕООД " изграждане на Сграда за съхранение на пакетирани хранителни стоки" в Хранително-вкусова зона Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #