Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

26.11.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на Концертната зала и Библиотеката в съществуващата сграда на Община Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на Концертната зала и Библиотеката в съществуващата сграда на Община Враца”. ...

10.11.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "АНИМАЛ ТРЕЙД" ООД за Изграждане на овцеферма за 1300 животни.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "АНИМАЛ ТРЕЙД" ООД за Изграждане на овцеферма за 1300 животни. ...

05.11.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРО-КРЪСТЕВИ" ООД - Рибовъдство - яз. "Енева" с.Тишевица, общ.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРО-КРЪСТЕВИ" ООД - Рибовъдство - яз. "Енева" с.Тишевица, общ.Враца ...

30.10.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за 1000 животни" с възложител - "ЕВРОБУЛ" ООД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за 1000 животни" с възложител - "ЕВРОБУЛ" ООД ...

27.10.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" ЕАД - Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен
Уведомление за инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" ЕАД - Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен ...

22.10.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Илиев Георгиев - Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили с паринг, малък мотел и кафе.
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Илиев Георгиев - Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили с паринг, малък мотел и кафе. ...

19.10.2015
Обява за инвестиционно предложение за Изграждане на овцеферма за 1300 животни.
Обява за инвестиционно предложение от "АНИМАЛ ТРЕЙД" ООД за Изграждане на овцеферма за 1300 животни. ...

16.10.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за Външно Ел. захранване с въздушна кабелна линия - Източна промишлена зона гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за Външно Ел. захранване с въздушна кабелна линия - Източна промишлена зона гр.Враца. ...

30.09.2015
Обява за инвестиционно предложение за вътрешно преустройство и смяна на предназначението на част от партер на административна страда с магазини и офиси в банков офис на ЅСЕ - Експресбанк
Обява за инвестиционно предложение за вътрешно преустройство и смяна на предназначението на част от партер на административна страда с магазини и офиси в банков офис на ЅСЕ - Експресбанк ...

28.09.2015
Обява за инвестиционно предложение за реализация на проект "Оходен, регион Враца - Добрословени, регион Каракал: Мост между две епохи и две цивилизации"
Обява за инвестиционно предложение за реализация на проект "Оходен, регион Враца - Добрословени, регион Каракал: Мост между две епохи и две цивилизации" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #