Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

01.07.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Екоенерджи Солар ЕООД - Изграждане на два броя изпарителни басейни на територията на фотоволтаичен парка "Екоенерджи Солар"
Уведомление за инвестиционно предложение от Екоенерджи Солар ЕООД - Изграждане на два броя изпарителни басейни на територията на фотоволтаичен парка "Екоенерджи Солар" ...

25.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Мраморчица”, с. Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Мраморчица”, с. Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир „Желязковец”, с Баница, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир „Желязковец”, с Баница, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.06.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от РМЗ-Вратцата ООД - Преустройства на съществуващи сгради в гр.Враца, в двора на Химко.
Уведомление за инвестиционно предложение от РМЗ-Вратцата ООД  - Преустройства на съществуващи сгради в гр.Враца, в двора на Химко. ...

25.06.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Веселина Михайлова Лекова - Участие по мярка 6.1 от ПРСР "Млад фермер"
Уведомление за инвестиционно предложение от Веселина Михайлова Лекова - Участие по мярка 6.1 от ПРСР "Млад фермер" ...

18.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на територията на населените места от община Враца, в следствие на наводненията през м. юли и август 2014 г. - Водоскоци”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на територията на населените места от община Враца,  в следствие на наводненията през м. юли ...

18.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на територията на населените места от община Враца, в следствие на наводненията през м. юли и август 2014 г.”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на територията на населените места от община Враца,  в следствие на наводненията през м. юли ...

16.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от БТК ЕАД „Изграждане на оптично кабелно захранване гр.Враца, ул.В.Кънчов”
Обява за инвестиционно предложение от БТК ЕАД „Изграждане на оптично кабелно захранване гр.Враца, ул.В.Кънчов” ...

16.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от Кентавър-2015 ЕООД „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция-сено”
Обява за инвестиционно предложение от Кентавър-2015 ЕООД „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция-сено” ...

11.06.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Реконструкция и изграждане на подпорна стена на улица „Теменуга, жилищен комплекс „Толбухин-юг”, град Враца”
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на  ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./  Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #