Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

07.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от ПУДООС, гр. София Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препалати за растителна защита.
Обява за инвестиционно намерение от ПУДООС, гр. София Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препалати за растителна защита. ...

03.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от "Чистота Балкани" ЕООД, гр. София Производство на пелети
Обява за инвестиционно намерение от "Чистота Балкани" ЕООД, гр. София Производство на пелети ...

02.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от От Холсим (България) АД, с. Бели Извор Модификация на съществуваща инсталация за намаляване на емисиите от азотни оксиди чрез използване на амонячна вода
Обява за инвестиционно намерение от От Холсим (България) АД, с. Бели Извор Модификация на съществуваща инсталация за намаляване на емисиите от азотни оксиди чрез използване на амонячна вода ...

26.06.2014
Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци и отпадъци от кожа и текстил в района на Регионалното депо за неопасните отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в м. Шумака в землището на гр. Враца
Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци и отпадъци от кожа и текстил в района на Регионалното депо за неопасните отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в м. Шумака в землището ...

26.06.2014
Обява за инвестиционно намерение от "Булгартрансгаз" ЕАД Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура - Подземно газово хранилище Чирен
Обява за инвестиционно намерение от "Булгартрансгаз" ЕАД Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура - Подземно газово хранилище Чирен ...

26.06.2014
Обява за инвестиционно намерение от Пламен Златков Иванов Изграждане на хранителен магазин, ресторант и паркинг в с. Нефела
Обява за инвестиционно намерение от Пламен Златков Иванов Изграждане на хранителен магазин, ресторант и паркинг в с. Нефела ...

26.06.2014
Обява за инвестиционно намерение от "Стив" ЕООД Сграда с производствено предназначение - Цех за мебели
Обява за инвестиционно намерение от "Стив" ЕООД Сграда с производствено предназначение - Цех за мебели ...

25.06.2014
Обява за инвестиционно намерение от Иван Миленов Спасов Смяна предназначението на магазин №2 на първи етаж в "Амбулатория по дентална медицина"
Обява за инвестиционно намерение от Иван Миленов Спасов Смяна предназначението на магазин №2 на първи етаж в "Амбулатория по дентална медицина" ...

25.06.2014
Обява за инвестиционно намерение от Мартин Иванов Василев Изграждане на магазин за авточасти, помещение за автосервизни услуги, заведение за бързо хранене и паркинг
Обява за инвестиционно намерение от Мартин Иванов Василев Изграждане на магазин за авточасти, помещение за автосервизни услуги, заведение за бързо хранене и паркинг ...

25.06.2014
Обява за инвестиционно намерение от "Автоморга КАВП" ООД Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли и части от автомобили внос от Австрия и Германия, сортиране, съхранение и продажба на автомобили втора употреба от внос
Обява за инвестиционно намерение от "Автоморга КАВП" ООД Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли и части от автомобили внос от Австрия и Германия, сортиране, съхранение и продажба на автомобили ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #