Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

13.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Костадинов Костадинов "Вътрешно преустройство на склад в цех за белене на слънчоглед"
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Костадинов Костадинов "Вътрешно преустройство на склад в цех за белене на слънчоглед" ...

13.05.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23
Уведомление за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. тръбни кладенци: ТК 1 "Север"; ТК 2 "Юг" в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23 ...

13.05.2014
Обява за инвестиционно намерение "Водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения с цел промишлено водоснабдяване от извор Тръбен кладенец "ТК-Свежест-Враца "
Обява за инвестиционно намерение "Водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения с цел промишлено водоснабдяване от извор Тръбен кладенец "ТК-Свежест-Враца " ...

24.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Галваник" ЕООД за антикорозионни покрития
Уведомление за инвестиционно предложение от "Галваник" ЕООД за антикорозионни покрития ...

23.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Валентин Венков Хальов за изграждане на горски разсадник
Уведомление за инвестиционно предложение от Валентин Венков Хальов за изграждане на горски разсадник ...

17.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниела Маринова Георгиева за надстройка на съществуваща тераса
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниела Маринова Георгиева за надстройка на съществуваща тераса ...

10.04.2014
Разрешение №368/20.02.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката за "Кралтрейс" ООД
Разрешение №368/20.02.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката за "Кралтрейс" ООД ...

07.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Северозапад ВЕТ" ООД за ветеринарна клиника и хотел за домашни любимци
Уведомление за инвестиционно предложение от "Северозапад ВЕТ" ООД за ветеринарна клиника и хотел за домашни любимци. ...

04.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23
Уведомление за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. тръбни кладенци: ТК 1 "Север"; ТК 2 "Юг" в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23; ...

01.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на тирпаркинг, магазин и заведение за хранене"с Вх. №2600-918/31.03.2014"
Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на тирпаркинг, магазин и заведение за хранене"с Вх. №2600-918/31.03.2014 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #