Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

31.10.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ташев Транс" ЕООД за изграждане "Автоснабдителна станция за светли горива с пламна температура > 50 градуса"
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ташев Транс" ЕООД за изграждане "Автоснабдителна станция за светли горива с пламна температура > 50 градуса" ...

30.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Водовземане от подземни води от съществуващи източници"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Водовземане от подземни води от съществуващи източници" ...

28.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от ВиК ООД Враца "Преустройство на магазин в приемен център"
Обява за инвестиционно намерение от ВиК ООД Враца "Преустройство на магазин в приемен център" ...

25.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Николай Стефанов Николов "Склад цветя със заболекарски кабинет."
Обява за инвестиционно намерение от Николай Стефанов Николов "Склад цветя със заболекарски кабинет." ...

25.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Мартин Иванов Василев "Автосервиз и паркинг"
Обява за инвестиционно намерение от Мартин Иванов Василев и Детелина Борисова Стойкова "Автосервиз и паркинг" ...

24.10.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00071/16.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00071/16.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване ...

24.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Дария Стоянова Михайлова "Пристройка за кафе-аперитив"
Обява за инвестиционно намерение от Дария Стоянова Михайлова "Пристройка за кафе-аперитив" ...

22.10.2013
Обява за инвестиционно намерение "Изграждане на Кабелна разпределителна мрежа"
Обява за инвестиционно намерение "Изграждане на Кабелна разпределителна мрежа на територията на гр.Враца" ...

14.10.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00035/08.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане и ползване на пвърхностин воден обект
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00035/08.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане и ползване на пвърхностин воден обект с цел "Изграждане ...

08.10.2013
Искане за ОВОС от Орфей Николаев Петков за инв. предложение за изгр. на ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, завед. за бързо хранене с кафене, сервиз за гуми, 60-тонен кантар, ТИР автомивка и колонка за зареждане на електромобили
Искане за ОВОС от Орфей Николаев Петков за инв. предложение за изгр. на ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, завед. за бързо хранене с кафене, сервиз за гуми, 60-тонен кантар, ТИР автомивка и колонка ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #