Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

08.07.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Разкриване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" от Мени-Груп ЕООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Разкриване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства"  от Мени-Груп ЕООД ...

04.07.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Получаване на разрешение за водовземане на подземни води от един брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м. в ПИ с идентификатор 12259.1008.284 по кадастралната карта на град Враца" Въз
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Получаване на разрешение за водовземане на подземни води от един брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м. в ПИ с идентификатор  12259.1008.284 ...

04.07.2013
Обява за уведомлениие за инвестиционно намерение "Вътрешно преустройство на жилище в зъболекарски кабинет"
Обява за уведомлениие за инвестиционно намерение "Вътрешно преустройство на жилище в зъболекарски кабинет". Възложител - "Смайл" ООД ...

28.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодора Валериева Въльовска за обект: Промяна предназначението на собствен имот 944.264 местност "Череша" с код по ЕККАТЕ 12259 гр. Враца за "промишлени складови дейности".
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодора Валериева Въльовска за обект: Промяна предназначението на собствен имот 944.264 местност "Череша" с код по ЕККАТЕ 12259 гр. Враца за "промишлени складови ...

26.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обект - "Модернизация и реконструкция на въздушна мрежа и извнасяне на електромерни табла в село Лиляче община Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обект - "Модернизация и реконструкция на въздушна мрежа и извнасяне на електромерни табла в село Лиляче община Враца" ...

26.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов и Цветелина Валентинова Ангелова за обект - "Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-211, кв.35 по ПРЗ на гр. Враца, идентификатор № 12259.1025.211 по КК на гр. Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов и Цветелина Валентинова Ангелова за обект - "Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-211, кв.35 по ПРЗ на гр. Враца, идентификатор № ...

24.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца за обект - "Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на мост на общински път IV 13011(VRC1035), на изхода на с. Три кладенци, в посока с. Девене - Община Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца за обект - "Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на мост на общински път IV 13011(VRC1035), на изхода на с. Три кладенци, в посока ...

21.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Илия Миронов Борисов за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки"
Уведомление за инвестиционно предложение от Илия Миронов Борисов за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки" ...

21.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов за обект - "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и круши"
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов за обект - "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и круши" ...

21.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниел Петров Градинарски за обект - "Офис и три гаражни клетки"
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниел Петров Градинарски за обект - "Офис и три гаражни клетки" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #