Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

17.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Десислава Аврамова Петкова за обект - "Сезонна постройка за временно обитаване"
Уведомление за инвестиционно предложение от Десислава Аврамова Петкова за обект - "Сезонна постройка за временно обитаване" ...

11.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЛИЦА САШОВА" ЕООД за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в КОЗМЕТИЧЕН САЛОН И ОФИС"
Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЛИЦА САШОВА" ЕООД за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в КОЗМЕТИЧЕН САЛОН И ОФИС" ...

07.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕАНА-ВРАЦА" ООД за обект - "Водовземане на подземни води от 1 брой нов тръбен кладенец"
Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕАНА-ВРАЦА" ООД за обект - "Водовземане на подземни води от 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м." ...

07.06.2013
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на три броя гаражни халета, автомивка и паркинг" от Боди-М-Травъл ООД
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на три броя гаражни халета, автомивка и паркинг" от Боди-М-Травъл ООД ...

03.06.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00004/31.05.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - с.Паволче
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00004/31.05.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - с.Паволче ...

31.05.2013
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот в местност "Кременското" от ЕКОФРУТ ООД
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот в местност "Кременското", гр.Враца от ЕКОФРУТ ...

30.05.2013
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-06/29.05.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Лесконож, с.Голямо Пещене, община Враца/ - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-06/29.05.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Лесконож, с.Голямо Пещене, община Враца/ - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел за ...

29.05.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗЛАТЕКС" ООД за обект - "Сграда за съхранение и ремонт на селскостопанска техника"
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗЛАТЕКС" ООД за обект - "Сграда за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" ...

29.05.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ДАНА-М" за обект - "МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ"
Уведомление за инвестиционно предложение от "ДАНА-М" за обект - "МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ" ...

23.05.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Людмилов Стефанов - "Лилия-Милк" ЕООД
Вътрешно преустройство на сграда в цех за производство на кашкавал ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #