Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

18.05.2013
РЕШЕНИЕ № ВР-20-ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда "Развъждане на риба в язовир Лесконож"
РЕШЕНИЕ № ВР-20-ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

16.05.2013
Община Враца - Служебно изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище - мера) – поземлен имот 1225
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на  ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./    Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното ...

07.05.2013
Обява за обществено обсъждане на проект за план за действие за растителни видове
Обява за обществено обсъждане на проект за план за действие за растителни видове Келереров центрантус и Люспесто изтравниче. ...

29.04.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Николаев Петров в с.Власатица
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Николаев Петров в с.Власатица - Вътрешно преустройство на кравеферма с цел автоматизация, модернизация, опазване на околната среда по мярка 121 от ПРСР. ...

19.04.2013
СЪОБЩЕНИЕ №ПВЗ-00012/17.04.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Дъбника/- процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности
СЪОБЩЕНИЕ №ПВЗ-00012/17.04.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Дъбника/- процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности ...

11.04.2013
"ТДТ-90" ЕООД - Развъждане на риба в язовир Лесконож в землището на с.Голямо Пещене и с.Вировско
"ТДТ-90" ЕООД - Развъждане на риба в язовир Лесконож в землището на с.Голямо Пещене и в землището на с.Вировско ...

05.04.2013
Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот, местност "Кременското" за други цели - оросяване на тревни площи
Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот, местност "Кременското" за други цели - оросяване на тревни площи ...

03.04.2013
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-04/29.03.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Чирен/- процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-04/29.03.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Чирен/- процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните ...

03.04.2013
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-05/01.04.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Девене/ - процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-05/01.04.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите /язовир Девене/ - процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните ...

02.04.2013
Боди-М-Травъл - Изграждане на 3 броя гаражни халета, открита автомивка и паркинг
Боди-М-Травъл - Изграждане на 3 броя гаражни халета, открита автомивка и паркинг ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #