Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

02.04.2012
Уведомление за инвестиционно намерение от фирма "Еко консулт груп" ЕООД
Уведомление за инвестиционно намерение от фирма "Еко консулт груп" ЕООД ...

02.04.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-6-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

16.03.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за Шахтов кладенец-"ШК-ХОЛСИМ-БЕЛИ ИЗВОР,ВРАЦА
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за Шахтов кладенец-"ШК-ХОЛСИМ-БЕЛИ ИЗВОР,ВРАЦА ...

16.03.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за каптиран извор "Бели извор"
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – за каптиран извор "Бели извор" ...

12.03.2012
Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване в землището на гр. Враца в местност Голямо крайще.
Местоположение: Имот № 9850003 намира се в местност Голямо крайще, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 001 кв. м. Собственици на имота са Юлиан Цветанов Станев и Веселка Данаилова ...

09.03.2012
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ ПВЗ-00019/05.03.2012 г., съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен ...

27.02.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

01.02.2012
Промяна предназначението на земя за изграждане на къща за гости в землището на с. Згориград
Местоположение: Имот № 016034 се намира в местност Гладна, в землището на с. Згори град, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 999 кв. м. Собственик на имота е Тони Николов Николов   Възложител: Тони Николов ...

01.02.2012
Промяна предназначението на земя за изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда в землището на с. Згориград
Местоположение: Имот № 016010 намира се в местност Гладна в землището на с. Згори град, общ. Враца, обл. Враца на площ 1 780 кв. м. Собственик на имота е Ивайло Николов Петков.   Възложител: Ивайло ...

13.01.2012
Изграждане на въздушен електропровод към цех за производство на Амонити в местност "Говедарника" с.Лиляче
...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #