Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.10.2010
Изграждане на административни офис сгради, гаражи и паркинги
Местоположение: В поземлен имот ПИ №12259.124.9 и ПИ № 12259.124.10 в местност “Орешака”, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца  Възложители: Тодор Димитров Тодоров – Управител на  “АКВА БИЛД” ...

19.10.2010
Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на износени автомобилни гуми и гумени отпадъци
Местоположение: Ул.“Мездренско шосе” – Източна индустриална зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца     Възложител: ”Химремонтстрой Враца БГ” - ЕООД с адрес: ул.„ Мездренско шосе”,  гр. Враца, ...

15.10.2010
Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на гуми и гумени отпадъци
Характеристика на инвестиционното предложение: ...

15.10.2010
РЕШЕНИЕ BP №32- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване с магазини и складове ...

27.09.2010
Инвестиционно предложение – Рекреационни дейности в местност “Извора”, в землището на с. Нефела общ. Враца
Местоположение: Местност “Извора”, имот № 0042004 в землището на с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца     Възложител: Александър Георгиев Александров с адрес: ул. „Вардар” № 11,  гр. Враца, общ. Враца, ...

03.08.2010
РЕШЕНИЕ №27- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тематичен развлекателен парк "Леденика" и "Рехабилитация и пускане ...

12.07.2010
Разширяване на газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД София, с цел създаване на техническа възможност за включване нови консуматори на природен газ на потребители от региона на гр. Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и гр. Оряхово
Местоположение: Трасето е ситуирано изцяло в област  Враца и пресича територията на седем общини / Враца, Криводол, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй и Оряхово.   Възложител: “Булгартрансгаз” ЕАД Иван ...

07.06.2010
Изграждане на малко етажна жилищна сграда в местност “Гладно поле”, в землището на гр. Враца
Местоположение: Местност “Гладно поле”, поземлен имот №  12259.724.14 в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца     Възложител: Константин Данаилов Костов с адрес: ул. „Христо Ботев” № 79, ...

05.06.2010
Изграждане на сграда за комплексно обслужване с магазини и складове за промишлени стоки и автосалон в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца
Местоположение: ПИ № 12259.648.36 намираща се в м. “Гладно поле”,  до Северния обход на жк. “Дъбника”, гр. Враца, общ. враца, обл. Враца Възложител: Илонка Манолова Георгиева с адрес: ул. ...

12.05.2010
РЕШЕНИЕ №11- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разкомплектоване и временно съхранение на излезли от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #