Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-020 Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Враца по шест особенни позиции

от 27.05.2017

1.Договор - проект

2.Методика за оценка

3.Указания - доставка

4.Техническа спецификация

5. Образци

 

29.05.2017 - Решение

29.05.2017 - Обявление

14.06.2017 - Писмено разяснение

14.06.2017 - Нов образец №4 на Техническо предложение.

 Разяснение

05.07.2017 - Протокол №1 / 05.07.2017.

13.07.2017   Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

20.07.2017 - Протокол №2/13.07.2017г.

20.07.2017 - Протокол №3/19.07.2017г.

20.07.2017 - Доклад

20.07.2017 - Решение №1927/20.07.2017г. за определяне на изпълнител

20.07.2017 - Решение №1928/20.07.2017г. за прекратяване на процедура, за обособена позиция №2

04.08.2017 - Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 2.

21.08.2017 - Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 1.

21.08.2017 - ДОГОВОР Д-192 ОТ 04.08.2017Г. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.

28.08.2017 - Договор Д-198 от 18.08.2017 за Обособ. позиция 5.

28.08.2017 - Обявление за възложена поръчка за Обособ.позиция 5.

01.09.2017 - Договор Д-202 от 24.08.2017 за Обособ. позиция 6.

01.09.2017 - Договор Д-203 от 28.08.2017 за Обособ. позиция 4.

01.09.2017 - Договор Д-204 от 28.08.2017 за Обособ. позиция 3.

01.09.2017 - Обявление за възложена поръчка за Обособ.позиция 3, 4 и 6. 

11.09.2017 - Обявление за приключване на договор за възложена поръчка за Обособ.позиция 1

11.09.2017 - Обявление за приключване на договор за възложена поръчка за Обособ.позиция 6

13.10.2017 - Обявление за приключване на договор за Обособ.позиция 5.

08.11.2017 - Обявление за приключване на договор за Обособ.позиция 4.

20.11.2017 - Обявление за приключване на договор за Обособ.позиция 3.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #