Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-046 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

от 21.08.2018

1. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.

2. СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а ЗОП.

23.08.2018 г.

3. Решение за откриване.

4. Обявление за поръчка.

25.08.2018 г.

5. Указания.

6. Техническа спецификация.

7. Проект на договор.

8. Образци.

 

03.09.2018 г.    Становище КСИ- 147 от 31.08.2018 г.

16.10.2018 г.    Доклад от 16.10.2018г.

16.10.2018 г.    Решение за избор на изпълнител № 3466 от 16.10.2018г. 

14.11.2018 г.    Oбявление за възложена поръчка. 

14.11.2018 г.    Договор У-256 от 12.11.2018г. 

 

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #