Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-004 Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по три обособени позиции

от 08.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

         Приложение №1 към Техническа спецификация.

         Приложение №2 към Техническа спецификация.

         Приложение №3 към Техническа спецификация.

5. Проект на договор ОП 1 и ОП 3.

6. Проект на договор ОП 2.

7. Методика за оценка.

8. Образци.

 

14.02.2019 г.    Писмено разяснение. 

22.02.2019 г.    Писмено разяснение№ 2. 

27.02.2019 г.    Писмено разяснение№ 3. 

01.03.2019 г.    Писмено разяснение№ 4. 

15.04.2019 г.    Доклад oт 15.04.2019 г. 

15.04.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител oт 15.04.2019 г. 

03.06.2019 г.    Решение № 1848 от 03.06.2019 za опред. на изп. по Об. поз. № 2. 

14.06.2019 г.    Обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3. 

14.06.2019 г.    Договор по Обособена позиция № 1. 

14.06.2019 г.    Договор по Обособена позиция № 3. 

04.07.2019 г.    Обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 2

04.07.2019 г.    Договор по обособена позиция № 2

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #