Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-009 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“ гр. Враца по ПМС № 315 от 19 декември 2018 г.

от 28.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка на офертите.

7. Образци.

8. СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП.

9. СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 232 от ЗОП.

 

12.03.2019 г.    Окончателно становище за осъществен контрол по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап). 

08.04.2019 г.    Протокол № 1 от 08.04.2019г. 

17.04.2019 г.    Съобщение за отваряне на ценови предложения

24.04.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител №1579 от 24.04.2019г. 

24.04.2019 г.    Протокол № 2. 

24.04.2019 г.    Утвърден от възложителя протокол № 3. 

04.06.2019 г.    Договор С-124 от 23.05.2019г. 

                            Приложение № 1. 

                            Приложение № 2. 

04.06.2019 г.    Обявление за възложена поръчка. 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #