Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-054 Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца

от 01.10.2019

1. Обява

2. Указания

3. Техническа спецификация

4. Методика за оценка 

5. Проект на договор 

6. Образци

 

11.10.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП.

27.11.2019 г.    Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП. 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #