Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-001 "Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца за 2020 година"

от 21.01.2020

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

19.02.2020 г.  Протокол от 18.02.2020 г.

05.03.2020 г.  Договор № Д-30 от 04.03.2020 г.

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #