Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-006 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“

от 18.02.2020

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

 

20.03.2020 г.  Решение за прекратяване на процедура с изх.  № 751 от 20.03.2020г.

20.03.2020 г.  Протокол утвърден на 20.03.2020г.

28.04.2020 г.  Обявление за възложена поръчка

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #