Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.11.2010
Зам. – кметът по финанси, бюджет и оперативни програми – г-жа Ани Василева и зам. - областния управител на Област Враца – г-жа Цветелина Теофилова участваха в организираната от Централен информационен офис към Администрацията на Министерски съвет среща

с Министъра по управление на средствата от ЕС – г-н Томислав Дончев. На срещата беше направено представяне от експерти от Управляващите органи на различните оперативни програми на напредъка по съответните програми, както и добри практики и предстоящи процедури до края на 2010г и през 2011г.Беше проведена дискусия с Томислав Дончев, на която бяха разисквани доста актуални въпроси, вълнуващи настоящи  и бъдещи бенефициенти. Бяха направени и редица предложения, касаещи промените в правилата, за по- добро и по-ясно управление на средствата от ЕС. В края на провелата се среща беше представена разработената информационна система ИСУН /Информационна система за наблюдение и управление на Структурните инструменти на ЕС в България/, която е достъпна на страницата на еврофондовете в интернет.

#
# # # #