Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.02.2011
На 01.02.2011 г. от 11.00 ч. бе проведена среща на кмета на Община Враца – д-р Костадин Шахов с управителите на общинските лечебни заведения за болнична помощ.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с финансирането на лечебните заведения през 2011 г. от държавния бюджет. Съгласно Постановление №334/29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2011 г., Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за изброени дейности.

Субсидирането се извършва по ред и критерии, определени с методика на Министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г., в т.ч. средствата от трансфера от бюджета на НЗОК за 2011г. Към настоящия момент утвърдената методика не регламентира размера на средствата на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД – Враца и СБАЛ за белодробни заболявания ЕООД – Враца, като не са  и подписани договори с МЗ, което създава несигурност и забавяне на финансирането на лечебните заведения. Д-р Костадин Шахов пое ангажимент на 02.02.2011 г. да постави повдигнатите въпроси пред Министъра на здравеопазването като се инициира работна среща с оглед спешно изясняване на проблемите, свързани с финансирането на лечебните заведения с цел гарантиране дейността на лечебните заведения и спазване правата на пациентите.

#
# # # #