Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.07.2011
На проведената днес пресконференция

На проведената днес пресконференция

с журналисти, кметът на Община Враца представи на присъстващите Изпълнителния директор на Агенцията за транспортни проучвания и прогнози  - г-жа Дияна Русинова , която разясни постигнатите договорености за осъществяването на проект ”Модернизация на железопътна линия Видин-Враца„ в частта преминаваща през урбанизираната територия на град Враца и свързаните с него затруднения. Г-жа Русинова изказа мнението си, че категорично подкрепя поисканото преразглеждане на проекта от страна на Кмета на Община Враца и даденото предложение на гл. архитект на гр. Враца за подземно преминаване по съществуващото трасе. По думите на експерта от Агенцията за транспортни проучвания и прогнози е недопустимо и нискоефективно да се разработва проекта по начин, по който през територията на града по отворен път да минава високоскоростен жп транспорт.

Г-жа Русинова поясни , че вече е осъществена среща с експерт от Европейската банка за възстановяване и развитие – г-н Дончо Барбалов за отпускане на заем за финансиране на отсечката при изпълнение на проекта. Новото решение е много по екологично и икономически ефективно. Пряк ползвател на заема ще бъде Национална компания „Железопътна инфраструктура”, като освен за подземното преминаване през високоскоростната 7,5 километрова отсечка се предвижда и облагородяване на прилежащите територии. Г-жа Русинова поздрави гражданското общество на Враца за своевременната реакция и недопускане да се осъществи един скъп проект, който да донесе негативи на населението. След като бъде изготвен, проекта ще бъде нагледно представен. 

Органите на реда са съставили 69 акта за нарушение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината. Нарушителите са събирали  липов цвят , като дори са прекършвали клоните на дърветата. На 21 от лицата са изготвени полицейски разпореждания за ненарушаване на Наредбата,като двама от тях са задържани за неспазване на разпореждането. Глобата при първо нарушение е в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение, констатирано с акт, глобата е от 200 до 1000 лв.

Продължава ремонтът на уличната мрежа на територията на града. На този етап  се  асфалтират пътни участъци в кв. „Младост”, „Медковец” и бул. „Втори юни”  в района на болницата, улиците „Вежен”, „Беласица” и „Скакля”. Приоритетно се ремонтиран най-натоварените с автомобилен трафик пътни артерии. Със собствени средства Община Враца предвижда да направи  прави ремонт на участъци от ул. „Река Лева”, заради подстъпа й към туристическите атракции на Врачанския балкан.  След завършването на ремонтните дейности по уличната мрежа, „БКС” ЕООД ще направи вертикалната маркировка. Заетите  по програма „Развитие” продължават с боядисването в жълто и бяло на бордюрите. По този начин се гарантира безопасното преминаване на пешеходците , както и по-ясното отличаване на велосипедистите на пътя.

#
# # # #