Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.01.2012
Община Враца започна подготовката на проект

по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Целта е да бъде подпомогнато подобряването на бизнес средата за туризъм и да се предложат инвестиционни решения, които насърчават туризма и развитието на бизнеса чрез изграждане на:

o      туристически атракции, основани на културно-историческото и природно наследство на региона и свързана с тях туристическа инфраструктура;

o      насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;

o      популяризиране и модернизиране на туристическите обекти;

o      разширяване и подобряване маркетинга на туристическите дестинации;

o      както и укрепване на партньорството между различните участници.

 

Поради разнородния характер на туристическата индустрия това може да бъде постигнато чрез съвместни действия, базирани на партньорство. Общината е в процедура на установяване на партньорство с общините Мездра и Вършец.

Чрез проекта ще се подготвят и разпространят  информационни и рекламни материали, ще се организира участие в туристически борси, изложения и панаири, като ще се търси участие и ангажиране на местния бизнес. Проектното предложение ще включва и Концепция за развитие на регионален туристически продукт, а разработените в резултат на проектните дейности туристически пакети и самата комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство, ще продължат до една година след изпълнение на договора за финансиране.

Максималната допустима стойност на проекта е 500 хил.лева, като от кандидата се изисква 5% собствен принос. Използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари ще допринесе за развитие на туризма в региона. Очакваните резултати са:

o      Нарастване на броя туристи в региона;

o      Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона;

o      Нарастване на информираността на туристите;

o      Нарастване на информираността на туроператорите;

         Крайният срок за кандидатстване по схемата е 15.03.2012 г.

#
# # # #