Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.01.2012
Днес в заседателната зала на Община Враца,

Днес в заседателната зала на Община Враца,

комисия, назначена със заповед на кмета на общината,  проведе първото си заседание във връзка с Обществена поръчка с предмет „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА /ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА/ ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА”.

            Шест фирми, занимаващи се с охранителна дейност са подали оферти за участие. Комисията отвори днес плик №1 и плик №2 от офертите на участниците. На закрито заседание същата комисия ще разгледа детайлно документите в  плик №1 за съответствието им със ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя.

Възложителят ще обяви предварително на интернет страницата на Община Враца датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници.

 

 

 

#
# # # #