Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.04.2012
По разпореждане на зам.-кмета на Враца Светозар Луканов

в общинската администрация бяха предприети действия за изготвянето на единни списъци на настанените  в общинския жилищен фонд, на състоянието на жилищата и на събраните наеми от тях. Целта бе подобряване на работата в звеното „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие”.  Установено бе, че до този момент няма писани правила за работата с отчетните документи в звеното, за отговорността и задълженията на служителите при работата с тези документи и събраните от тях финансови средства. Такива правила се изготвят в момента и те ще станат неотменна част от правилата за вътрешния трудов ред , документооборота, отчетната политика и системата за финансово управление и контрол в общинската администрация.

         Установено бе, че служителка на Община Враца е получила девет кочана с квитанции, изразходвала ги е, а събраните суми не са отчетени в Общината. Средствата, с които служителката е злоупотребила, са събрани през 2011 г. и по първоначални данни са в размер на 21 600 лева. Незабавно от зам.-кмета Светозар Луканов е разпоредена пълна проверка на дейността на звеното. За случая ще бъде уведомена прокуратурата. На служителката е даден срок до 6 април да възстанови сумата. Тя ще бъде дисциплинарно освободена и срещу нея ще бъдат заведени дела за длъжностно престъпление и за възстановяне на присвоените средства.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #