Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.08.2013
Заседаваха три общински комисии

         Първите заседания на три общински комисии се проведоха в края на работния ден в понеделник. В първата комисия с председател зам.-кметът инж. Красимира Георгиева бяха отворени офертите на участниците за избор на изпълнител на рехабилитацията и обновяването на обществен парк „Хижата” по проекта  „Враца – привлекателно място за живеене”. В процедурата взеха участие четири фирми – „Екса” АД – София, „Техномашпрогрес” ООД – София, ДЗЗД „Консорциум Ситипарк” – Враца и ДЗЗД „Пътища Северозапад” – Монтана. Втората комисия бе за доставката и монтажа на обзавеждане и оборудване по проекта „ИСКРА – иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи”. Председател на комисията бе ръководителят на проекта Розалина Георгиева. Участваха две фирми – „КАН УЧТЕХСПОРТ България” ООД – Ямбол и „Перун ККБ” ЕООД – Благоевград. Един участник се яви по обявената процедура за избор на изпълнител, която да извърши рехабилитацията на смоманения и реконструкцията на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара” до Враца в рамките на проекта за воден цикъл на града. „Консорциум МС – Техно – Хидро” е подал оферта за тази обществена поръчка. Консорциумът включва три дружества – „Бетон” АД – Бургас, „Техноекспортстрой” ЕАД – София и „Хидроконструкция” АД – Букурещ, Румъния. Комисията с председател инж. Красимира Георгиева отвори плика с предложението за изпълние на поръчката. И трите комисии ще продължат работата си по разглеждане на офертите. Предстои насрочването на дата за отваряне на ценовите предложения.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #