Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.04.2015
Община Враца ще подпише първите договори с външни изпълнители по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради

В петък, на 24 април в Община Враца ще се подпишат договорите с класираните  на първо място фирми на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за дейностите, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.

Три са фирмите, които ще  извършат дейностите  „Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца” на сградите, сключили договори за финансиране по националната програма.  

ВМЛ-КОНСУЛТ ЕООД ще извърши тези дейности на сградата на ж.к. „Младост” бл. 1. МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - на жилищните сгради в ж.к. „Дъбника” бл. 124, ж.к. „Сениче” бл. 54 и бул. „Втори юни” № 70, а КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД ще изпълнява тези дейности на сградата на ул. „Братя Миладинови” № 10.

            За дейността „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г.” класираните на първо място фирми, с които Общината ще подпише договор са: БИЛДКОНСУЛТ БГ ЕООД - за ж.к. „Младост”, бл. 1 и ж.к. „Сениче” бл. 54, а  ВМЛ-КОНСУЛТ ЕООД - ще извърши енергийно обследване и сертифициране на жилищните сгради в ж.к. „Дъбника” бл. 124, бул. „Втори юни” № 70 и ул. „Братя Миладинови” № 10.

На подписването на договорите Община Враца е поканила да присъстват представители на сдруженията на собствениците. 

 

#
# # # #