Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.11.2016
Кметът Калин Каменов участва в Шестата национална конференция на БАВ и КСБ

Кметът Калин Каменов участва в Шестата национална конференция на БАВ и КСБ

Кметът на Община Враца Калин Каменов взе участие в Шестата национална конференция на Българска асоциация по водите (БАВ) и Камарата на строителите в България (КСБ). Основна цел на събитието бе да направи преглед на изпълненото през годината и предстоящото по две важни програми за отрасъл ВиК - Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ и Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г.

Форумът бе открит от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, председателя на УС на КСБ инж. Николай Станков и председателя на БАВ инж. Иван Иванов.

В първия панел „Грантови схеми и финансови инструменти за съфинансиране“, кметът на Община Враца представи дейностите по интегрирания проект за воден цикъл, който е най-мащабният проект в сектор „Води“ на ОПОС. Калин Каменов постави акцент върху поуките от грешките, допуснати в предходния програмен период, очакванията и предизвикателствата, пред които е изправена Община Враца при реализирането на Втора фаза на проекта.

В Шестата национална конференция на БАВ и КСБ бяха споделени мнения и бе обменена информация между Асоциации по ВиК, представители на Предприятието за управление на дейностите по околна среда /ПУДООС/, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Камарата на строителите в България, проектанти и консултанти. Кметът на Враца бе представител на общините, изпълняващи проекти за воден цикъл.

Форумът бе организиран от КСБ и БАВ. Срещата се проведе в зала „Средец“ в „София хотел Балкан“ и в нея взеха участие повече от 150 представители на сектора.

#
# # # #