Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.03.2018
Община Враца започна прием на документи за участие в програма Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж".

Вече е стартирана процедура по набиране на Заявления за интерес от сдруженията на собствениците за финансиране по ОПРР 2014-2020 г., инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ – за многофамилни жилищни сгради

В рамките на процедурата ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради  на територията на общината.

Общината ще създаде  процедура за оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва. Със заповед на кмета ще бъдат изготвени и подадени за оценка на Работната група, фишове за кандидатстване за всеки един одобрен обект /сграда/ жилищен блок отговарящ на изискванията на Оперативната програма.

Одобрените фишове с проектни идеи ще бъдат включени в актуализираната Инвестиционна програма на община Враца.

#
# # # #