Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

10.09.2015
01-2015-089 Покана за участие с предмет: „Доставка на дърва за огрев и въглища за филиали на детски градини и клубове на пенсионера и инвалидите на територията на Община Враца”
1. Покана 2. Проект на договор 3. Оферта - образец 4. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - образец   ...

28.08.2015
01-2015-087 Покана за участие с предмет: Изработка на късометражен документален филм на тема „Северозападния регион през погледа на младите хора – реалност и мечти”
1.Покана 2.Техническа спецификация. 3.Образец на Декларация-списък на изпълнените договори. 4.Оферта - образец. 5.Договор - проект   10.09.2015 Протокол ...

26.08.2015
01-2015-086 Разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Враца до 2020 г.
1.Покана 2.Техническо задание. 3.Проект на договор. 4.Оферта - образец. 5.Списък на услугите. 6.Декларация за приемане клаузите на договора   07.09.2015 г. ...

19.08.2015
01-2015-085 Доставка на дърва за огрев за клубовете на пенсионера и инвалидите на територията на Община Враца
1.Покана 2.Оферта - образец. 3.Проект на договор. 4.Декларация за приемане клаузите на договора ...

07.08.2015
03-2015-081 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на нов товарен автомобил с мултилифт за превоз на контейнери
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Проект на договор 5. Образци   21.10.2015 г. Договор за подизпълнение. 21.10.2015 ...

05.08.2015
02-2015-083 Публична покана за "Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Враца и резервни части за комплектоване на контейнери, тип „Бобър” с обем 1,1 куб. м.",
1.Публична Покана 2.Оферта - образец. 3.Техническа спецификация. 4.Проект на договор.   18.08.2015 Протокол 18.08.2015 г. 31.08.2015 Договор № Д-213/31.08.2015 г. ...

31.07.2015
01-2015-082 Покана за участие с предмет: „Доставка на компютърна и размножителна техника за нуждите на ЦОП – гр. Враца”
1.Покана 2.Оферта - образец 3.Проект на договор   13.08.2015 Протокол от 11.08.2015 г. 17.08.2015 Договор от 17.08.2015 г. ...

17.07.2015
03-2015-079 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
1.Решение. 2.Обявление. 3.Документация. 4.Приложения. 5.Teхническо и енергийно обследване – по петте ОП.   25.07.2015 г. Решение за промяна. ...

15.07.2015
03-2015-050 Открита процедура по ЗОП с предмет:Изготвяне на работен проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Враца”
1.Решение. 2.Обявление. 3.Документация за участие. 4.Приложения. 5.Проект на договор. 6.Техническо задание. 7.Карта_ИПГВР_велоалеи. 8.Протокол_нова спирка. 9.Карта-МОПТ. 10.Прединвестиционно проучване, ...

10.07.2015
01-2015-076 Покана по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за "Изготвяне на концесионни анализи на 3 броя имоти, общинска собственост".
1.Покана 2.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 3.Оферта - образец 4.Образец на Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката. 5.Договор - проект   24.07.2015 Протокол от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48