начало » Търгове и конкурси

Архив

05.07.2019
25.07.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1263,    1264   На ...

26.06.2019
17.07.2019 г. от 14.00 ч. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1193,    1194,    1195,    1196 ...

25.06.2019
18.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
Заповед за обявяване на търга за непроведен 1213   З А П О В ...

25.06.2019
17.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1180,    1181,    1182,    1183,    1184 ...

25.06.2019
16.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1178,    1179       ...

25.06.2019
15.07.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1176,    1177   З ...

28.05.2019
18.06.2019 г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 997,     998,     999,    1000 ...

22.04.2019
09.05.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост
Заповед за спечелил търга участник №: 765 На основание чл. ...

19.04.2019
10.05.2019 публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след проведен такъв на 19.12.2018 г.
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 749         750 З ...

21.03.2019
05.04.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповед за спечелил търга участник №: 603 На основание чл. ...


1 2 3 4 5