Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Разширяване на газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД София, с цел създаване на техническа възможност за включване нови консуматори на природен газ на потребители от региона на гр. Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и гр. Оряхово

от 12.07.2010

Местоположение:
Трасето е ситуирано изцяло в област  Враца и пресича територията на седем общини / Враца, Криводол, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй и Оряхово.

 

Възложител:

“БулгартрансгазЕАД
Иван Кирилов Дреновички,
с адрес:
ж.к. “Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 66

София - 1336


Характеристика на инвестиционното предложение:
 Разширяване на газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД София, с цел създаване на техническа възможност за включване нови консуматори на природен газ на потребители от региона на гр. Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и гр. Оряхово.

Обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово, свързващ посочените региони със съществуващата национална газопреносна мрежа. Обектът ще се реализира със съфинансиране от ЕК по международен фонд Козлодуй с планирано въвеждане в експлоатация в края на 2012 г.

15.06.2010 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #