Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на износени автомобилни гуми и гумени отпадъци

от 19.10.2010

Местоположение:

Ул.“Мездренско шосе” – Източна индустриална зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

 

Възложител:
”Химремонтстрой Враца БГ” - ЕООД

с адрес:
ул.„ Мездренско шосе”,  гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

Характеристика на инвестиционното предложение:


        Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на износени автомобилни гуми и гумени отпадъци, състояща се от реактор, две ножици и три тегела за разтоварване в Източна индустриална зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

      Основен процес при преработката на суровината е нискотемпературната пиролиза затворен тип /процеса протича в затворена система и не отделя вредни емисии в атмасферата/.

      Крайните продукти след преработката ще бъдат: течно гориво /мазут/, високо въглероден остатък и металкорд.

Инсталацията ще се монтира в бившето котелно на площ от 150 кв. м.

Производителността на инсталацията е преработка на пет тона суровина в денонощие.

 

 

19.10.2010 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #