Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на гуми и гумени отпадъци

от 15.10.2010

Характеристика на инвестиционното предложение:

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #