Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца.

от 02.08.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Борислав Димитров Костов - Разполагане на пчелни кошери върху земя, отдадена ми под наем, м.Роджевото, землище гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #